Znajdź artykuł

Rozmowa z Panią Dorotą Kędzierską – nowym Dyrektorem Izby Celnej w Łodzi

Red: - Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powołanie na stanowisko dyrektora izby następuje w drodze konkursu. Czy możemy zdradzić jak konkurs taki przebiega? DK: - Nie ma tu żadnej tajemnicy, wszystko wynika z przepisów. Procedura jest dwuetapowa. Etap pierwszy to pisemny test sprawdzający wiedzę kandydata z dziedzin związanych z instytucją, którą zamierza kierować, a więc zarządzaniem, finansami itp. Druga część to ustna prezentacja własnej koncepcji funkcjonowania jednostki. Całość procedury odbywa się przed komisją powołaną przez Ministra Finansów. Po zakończeniu konkursu, komisja przedstawia Szefowi Służby Celnej dwóch kandydatów. Ostatecznie o wyborze decyduje Minister Finansów. [...]
10/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość