Znajdź artykuł

Rozmowa z Dyrektorem Izby Celnej w Szczecinie, Utworzenie KAS budzi mieszane uczucia

- Podczas obchodów Dnia Służby Celnej w Szczecinie przedstawił Pan hasło i plakat promujące Służbę Celną. Czemu to ma służyć? - Hasło „Służba Celna - bezgraniczne bezpieczeństwo” wraz z trzeba pomocniczymi przesłaniami: na straży granic Polski i UE, w służbie państwa i gospodarki, gwarancja spokoju i bezpieczeństwa, ma przybliżyć społeczeństwu sens funkcjonowania naszej służby i uświadomić, że mimo zniesienia granic z Niemcami jesteśmy tu obecni i aktywni. Z drugiej strony bardzo zależy mi na budowaniu wśród funkcjonariuszy celnych poczucia dumy z ich pracy. Służba Celna ma piękną misję i dobrą strategię, ale kto o tym wie? Społeczeństwo płacące podatki na utrzymanie tej instytucji ma prawo wiedzieć czemu ona służy, a my chcemy zdobyć sprzymierzeńców w wykonywaniu swoich zadań.[...]
11/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość