Rozliczenie WNT przy przemieszczeniu towarów kilka miesięcy po wystawieniu faktury – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rozliczenie WNT przy przemieszczeniu towarów kilka miesięcy po wystawieniu faktury

Settlement of the intra-Community acquisition of goods when moving goods several months after issuing the invoice

Jeżeli prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przeniesione na nabywcę z chwilą wystawienia faktury i w efekcie towar będący przedmiotem dostawy zostanie wysłany/transportowany z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium kraju, to obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstanie z chwilą wystawienia faktury. Bez znaczenia dla powstałego w tym momencie obowiązku podatkowego pozostaje fakt, że pomimo wystawienia faktury towar nie został jeszcze przemieszczony z innego państwa członkowskiego na terytorium kraju.[...]
9/2021 str. 295-09-21

Kup aby przeczytać całość