Znajdź artykuł

Rosja przygotowuje się do przyjęcia nowej redakcji Kodeksu celnego (część pierwsza)

Szczegółowo omawiany jest przedłożony przez rząd wariant poprawek do przyjętego w pierwszym czytaniu projektu Kodeksu. Swoje opinie i propozycje zgłaszają środowiska biznesu, eksperci i różne zainteresowane podmioty gospodarcze. Jak wynika z analiz, projekt rządowy nie uwzględnia wszystkich propozycji zgłaszanych w trakcie procesu przygotowawczego, szereg propozycji przedstawionych jest w postaci trudno zrozumiałej dla prowadzących działalność z zakresu obrotu towarowego z zagranicą, niektóre normy posiadają zbyt uszczegółowiony charakter i w większym stopniu przypominają instrukcje ministerialne. Zgodnie z planami Komitetu ds. Budżetu i Podatków projekt Kodeksu miał być rozpatrzony w drugim czytaniu w maju bieżącego roku. Należy zauważyć, że projekt ustawy w jego obecnej postaci różni się od wariantu przedstawionego Dumie do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu. Spowodowane to zostało szeregiem przyczyn. [...]
9/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość