Znajdź artykuł

Rosja przygotowuje się do przyjęcia nowej redakcji Kodeksu celnego (część druga)

                Proponuje się wyodrębnienie procedury celnej przywozu czasowego jako samodzielnej procedury dającej możliwość pełnego warunkowego zwolnienia od zapłaty należności celnych, podatków. Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa zmiany procedury przywozu czasowego na procedurę eksportu po uzyskaniu zgody ze strony organu celnego, przy czym nie obowiązuje faktyczne okazanie towaru organowi celnemu.                Projekt zawiera ponadto sześć procedur specjalnych w odnoszących się do: 1) towarów wywożonych poza obszar celny i przeznaczonych do zabezpieczenia funkcjonowania ambasad, konsulatów, przedstawicielstw ...      [...]
11/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość