Znajdź artykuł

Rola państwa w gospodarce a prowadzona polityka podatkowa

Pojęcie państwa nie zawsze jest używana w sposób jednoznaczny. Najczęściej definiuje się je dość szeroko, jako złożoną, zróżnicowaną wewnętrznie, wieloszczeblową strukturę administracyjną społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, dysponującą władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą . Na co dzień posługujemy się bardziej potocznym określeniem państwa, jako instytucjami lokalnymi i centralnymi oraz urzędami publicznymi, które mają zasadniczy wpływ na funkcjonowanie całego systemu społeczno-gospodarczego. Struktury te realizują różne funkcje państwa, wśród których to wyróżnić można m.in. funkcje ekonomiczne, społeczne i polityczne. Funkcje ekonomiczne państwa, które stanowią zasadniczy przedmiot zainteresowania w kontekście niniejszego artykułu, powiązane są najściślej z jego funkcjami społecznymi. [...]
7/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość