Znajdź artykuł

Rola i miejsce gwaranta w prawie celnym i podatkowym (część pierwsza)

Opracowanie p.t. "Rola i miejsce gwaranta w prawie celnym i podatkowym", mimo że stanowi samodzielne opracowanie instytucji gwaranta w prawie celnym i podatkowy, w sposób oczywisty łączy się z opracowaniem poruszającym "prawnoprocesowe problemy solidarnej odpowiedzialności za dług celny" (MPCIP 7 i 8/2007). Oba opracowania w sposób kompleksowy omawiają poruszoną tematykę. Poniższy materiał szuka odpowiedzi na następujące pytania: 1.) co oznacza solidarny obowiązek zapłaty kwoty wynikającej z danej daniny publicznej? 2.) w jakim momencie naczelnik - organ celny (podatkowy) ma prawo do skierowania do gwaranta wezwania zawierającego żądanie do zapłaty należności publicznoprawnej? 3.) w jakiej formie procesowej wierzyciel podatkowy (celny) formułuje żądanie wobec gwaranta? 4.) czy i jakie środki zaskarżenia przysługują gwarantowi, który neguje zasadność skierowanego wobec niego wezwania? 5.) czy i w jakim trybie możliwa jest przymusowa egzekucja wobec gwaranta, który nie wykonuje dobrowolnie obowiązków wynikających z złożonej w organie i przejętej przez ten organ gwarancji? Pytania te, na co wskazuje praktyka minionych lat, nie są pytaniami wyłącznie teoretycznymi. 8 stron – 34755 znaki [...]
9/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość