Znajdź artykuł

Rola ekspertyzy w postępowaniu celnym

... Udział biegłego lub rzeczoznawcy z danej dziedziny jest niezbędny dla prawidłowego dokonania klasyfikacji towarów, gdy sporny jest np. rodzaj towaru, jego skład, budowa, właściwości. Dla wyjaśnienia tego niezbędna jest wiedza specjalistyczna ( wyrok NSA z 7maja 1998r.,I SA/Ka 766/97; niepublikowany). Za „wiedzę specjalistyczną” można przyjąć informacje będące poza wiedzą i doświadczeniem celników. W tekście dla określenia terminu biegły sądowy, rzeczoznawca posługuję się zamiennie nazwami biegły lub ekspert.Kto ponosi koszty opinii? ... [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość