Rola ekspertów w tworzeniu i stosowaniu prawa podatkowego przez celne organy podatkowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rola ekspertów w tworzeniu i stosowaniu prawa podatkowego przez celne organy podatkowe

Rolę organu podatkowego w podatku akcyzowym oraz częściowo sferę podatku od towarów i usług przejęły organy celne.W tytule artykułu użyto sformułowania celne organy podatkowe ponieważ organy te pełnią podwójną rolę - organów celnych oraz niektóre z nich (nie wszystkie) pełnią jednocześnie rolę organów podatkowych.                 Rozpatrując rolę ekspertów w tworzeniu i stosowaniu prawa podatkowego należy po pierwsze zdefiniować co rozumiemy pod pojęciem ekspert. Odpowiedź na to pytanie pozwoli nam jednocześnie na zakreślenie ram niniejszych rozważań. Stosownie do słownikowej  [...]
3/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość