Rocznica września – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rocznica września

            Co roku, na Wybrzeżu, funkcjonariusze celni uroczyście obchodzą rocznicę września 1939 r. Podobnie było i w tym roku. Uroczystości odbyły się w pomorskich miejscowościach: Kałdowo i Szymankowo.                 Wzięli w nich udział: Szef Służby Celnej, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Tomasz Michalak, dyrektorzy i delegacje Izb Celnych z Olsztyna, Gdyni, Torunia i Szczecina, duchowieństwo, posłowie, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych oraz mieszkańcy Malborka i Szymankowa. Złożono wieńce przed pomnikami poległych celników i kolejarzy oraz tablicą pamiątkową na dworcu w Szymankowie. W miejscowym kościele Biskup Diecezji Elbląskiej Andrzej Śliwiński odprawił mszę w intencji poległych, a wojskowa kompania reprezentacyjna Eskadry Lotniczej w Malborku, oddała salwę honorową [...]
10/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość