Znajdź artykuł

Renesans Wspólnotowego Kodeksu Celnego

Jeszcze dobrze nie utrwaliliśmy zmian we Wspólnotowym Kodeksie Celnym, wprowadzonych rozporządzeniem (WE) Nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 13 kwietnia 2005r., a już na stronie internetowej Służby Celnej (Zakładka - Prace legislacyjne - DG TAXUD) prezentowany jest projekt generalnie zmodyfikowanego Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Czeka więc Służbę Celną nowe wyzwanie, któremu oczywiście sprosta, tak, jak miało to miejsce, gdy w roku 2004 „zamienialiśmy” nasz Kodeks celny na Wspólnotowy. Jak wynika z formy prezentacji tegoż projektu jest on bardzo zaawansowany i wydaje się, że Komisja Europejska jest na finiszu prac w tym zakresie. Po lekturze uzasadnienia potrzeby zmian w tym akcie prawnym cieszyć nas może fakt, iż celem gruntownej przebudowy Wspólnotowego Kodeksu Celnego jest m.in. uproszczenie procedur i przepisów oraz uczynienie ich bardziej przejrzystymi, a także poprawa spójności przepisów celnych z regulacjami w zakresie podatków pośrednich , rolnictwa, handlu, środowiska, zdrowia i ochrony konsumenta. Jednak generalnym założeniem przygotowywanych zmian jest wdrożenie inicjatywy „ e – administracja” w zakresie ceł. 3 strony - 172 znaki [...]
4/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość