Znajdź artykuł

Reguły przejściowe w związku z przystąpieniem do EU Polski i 9 innych krajów w zakresie prawa celnego, rolnego i podatkowego (część druga – pierwsza opublikowana została przed miesiącem)

... przystąpienia posiadacz pozwolenia musi przestrzegać przepisów wspólnotowych, jeżeli nie zaistnieje jeden z poniższych wyjątków. Zgodnie z Art. 2 Aktu Przystąpienia nie są już wymagane pozwolenia na obrót towarowy pomiędzy obecnymi i nowymi Państwami Członkowskimi jak również pomiędzy nowymi Państwami Członkowskimi. Jednak procedura uszlachetniania czynnego (w systemie zawieszeń) rozpoczęta przed dniem Przystąpienia i nie zakończona, musi zostać zakończona po Przystąpieniu. Obowiązuje to zarówno w odniesieniu do towarów z pochodzeniem z obecnych i nowych Państw Członkowskich jak również towarów przywiezionych z państw trzecich. W odniesieniu do zakończenia procedury uszlachetniania czynnego w nowym Państwie Członkowskim po przystąpieniu obowiązują następujące specjalne przepisy (Załącznik IV nr 5 ust. 8 Aktu Przystąpienia). Jeżeli ... [...]
3/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość