Reguły pochodzenia towarów – preferencje w ramach GSP – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Reguły pochodzenia towarów – preferencje w ramach GSP

Udokumentowanie preferencyjnego pochodzenie towarów leży w interesie importera w przypadku kiedy chciałby on, aby do towarów przez niego importowanych zastosowane zostały: -obniżone stawki celne określone w zawartych przez Polskę umowach o wolnym handlu lub - obniżone stawki celne przyjęte przez Polskę jednostronnie w odniesieniu do niektórych krajów, grup krajów lub regionów, w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP). [...]
4/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość