Znajdź artykuł

Reguła 3b

Prezentując Ogólne Reguły Interpretacji Polskiej Nomenklatury Scalonej, przedstawię regułę 3b, która - jak wcześniej wspominałem - wchodzi w skład obszernej reguły 3 (reguła 3a, 3b i 3c). Omawiając regułę 3a przytoczyłem przykład, który teraz przypomnę, ponieważ pozostał bez rozwiązania. 1 strona - 4123 znaki [...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość