Znajdź artykuł

Refundacje wywozowe w handlu towarami z państwami trzecimi

Agencja Rynku Rolnego (ARR) wspiera eksport produktów rolno-spożywczych do państw trzecich. Dla towarów sprzedawanych poza obszarem celnym Unii Europejskiej (UE), przedsiębiorcy mogą uzyskiwać refundacje wywozowe. Wyrównania te pokrywają częściowo lub całkowicie różnicę pomiędzy cenami światowymi, a cenami wyrobów we Wspólnocie Europejskiej (WE). Pozwalają więc w ten sposób konkurować artykułom unijnym z towarami na rynkach światowych, są też głównym instrumentem wspierającym handlowców w eksporcie nadwyżek rynkowych z branży rolno-spożywczej.[...]
4/2014 str. 2

Kup aby przeczytać całość