Znajdź artykuł

Reżimy celne obowiązujące w Republice Kirgizji

Zasada wolności wyprowadzania towarów i wprowadzania na obszar celny Kirgizji oznacza, iż wszelkie towary, których wwóz na terytorium Republiki Kirgiskiej lub wywóz z niego nie jest zakazany, mogą być przewożone przez granicę celną, jeżeli spełniają warunki przewidziane w aktach legislacyjnych regulujących kwestie celne. Z zasadą wolności ruchu towarowego przez granicę ściśle łączy się pojęcie reżimu celnego. 3 strony 10355 zanków [...]
7/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość