Znajdź artykuł

Reżimy celne obowiązujące na Ukrainie

... 1. Reżim importu odpowiada unijnej procedurze dopuszczenia do obrotu. Polega on na swobodnym dysponowaniu towarem, bez ograniczeń czasowych i innych ograniczeń celnych. Reżim importu może być nadany towarom przywiezionym z zagranicy na ukraiński obszar celny po spełnieniu łącznie następujących warunków:przedstawieniu organowi celnemu dokumentów potwierdzających podstawy oraz warunki przywozu,uiszczeniu opłat celnych importowych oraz nałożonych podatków,przestrzeganiu unormowań pozataryfowych oraz innych ograniczeń.... [...]
2/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość