Znajdź artykuł

Raport (cz. I) – Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Rozpoczynamy druk obszernych fragmentów raportu przygotowanego przez Zespół Międzyresotowy, składający się z przedstawicieli: Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Finansów, Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej oraz Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. [...]
8/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość