Znajdź artykuł

RADA SEKCJI KRAJOWEJ PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Na podstawie art. 17 ust. 1c pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej, w związku z art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, składamy wniosek o odwołanie Szefa Służby Celnej Jacka Kapicy z zajmowanego stanowiska. Jednocześnie, na podstawie art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, składamy skargę na działanie Szefa Służby Celnej w związku z nienależytym wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej oraz nakłanianiem podległych Dyrektorów Izb Celnych do działań mających na celu obchodzenie prawa. ... [...]
10/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość