Rada Programowa MPC – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rada Programowa MPC

Istnienie profesjonalnych czasopism jest świadectwem rozwoju danej gałęzi gospodarki narodowej czy dziedziny naukowej. Najczęściej jednak obydwa te aspekty są łączone przez czasopisma o wysokiej randze tak praktycznej jak i naukowej. Jednak bardzo rzadko zdarza się by czasopisma inne niż, sensu stricte, naukowe posiadały swoje rady programowe. Tak przynajmniej było do niedawna. Zwłaszcza w Polsce było cechą charakterystyczną to, że większość czasopism profesjonalnych, innych niż typowe wydawnictwa naukowe, nie posiadało takich ciał doradczych. Proces radykalnych zmian ustrojowych zapoczątkowany w okresie rządów Premiera M. F. Rakowskiego (ustawa o działalności gospodarczej, ustawa prawo celne i inne) stworzyły całkowicie nową sytuację na rynku wydawniczym. Większość poprzednio ukazujących się czasopism profesjonalnych, wysoko dotowanych, nie odnalazła się w nowej rzeczywistości. Nie negując ich przydatności praktycznej i znaczenia naukowego nie były jednak w stanie podołać wymogom konkurencji rynkowej. Zniknęły z rynku wydawniczego. Pojawiły się natomiast dziesiątki, jeśli nie setki, popularnych czasopism kolorowych przeznaczonych dla masowego czytelnika. Natomiast wyraźnie odczuwany był brak podobnego rozwoju w zakresie czasopism profesjonalnych. [...]
6/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość