Rada. Konkluzje Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (2021/C 413 I/01) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rada. Konkluzje Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (2021/C 413 I/01)

Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes

1.PODKREŚLA znaczenie propagowania i wzmocnienia mechanizmów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych, sprawiedliwego opodatkowania, globalnej przejrzystości podatkowej oraz zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania, zarówno na szczeblu unijnym, jak i globalnym;   2.WYSOKO OCENIA stałą konstruktywną współpracę w kwestiach podatkowych, jaką unijna Grupa ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej), zwana dalej Grupą ds. Kodeksu Postępowania, nawiązała z większością jurysdykcji na całym świecie;[...]
2/2022 str. 45-02-22

Kup aby przeczytać całość