Quo vadis SAD? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Quo vadis SAD?

Zapewne to pytanie "dokąd zmierza SAD" zadają sobie zarówno eksporterzy i importerzy, jak również agencje celne i funkcjonariusze celni zapoznając się z regulacjami prawnymi wprowadzonymi zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Ceł z 6 lipca 1995r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego (M.P. 34 poz. 411). Zadając to pytanie nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że SAD to nie tylko wypełniony dokument, a cały system powiązań, który wpływa na to co pojawi się w dokumencie SAD i jak ten dokument będzie wykorzystywany. Aby odpowiedzieć na postawione na wstępie pytanie należy dokonać dwu rodzajów analiz:[...]

Kup aby przeczytać całość