Pytania do … – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Pytania do …

Pani Anna Książkiewicz, Wiceprezes Głównego Urzędu Ceł w imieniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł udzieliła nam odpowiedzi na następujące pytanie: Czy sprzedaż w składzie celnym maszyny rolniczej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą należy traktować jako sprzedaż detaliczną?[...]
8/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość