Znajdź artykuł

Przywrócenie terminu w praktyce

Uchybienie terminu do dokonania danej czynności, na przykład do wniesienia odwołania, pociąga za sobą niemożność jej dokonania. Jednak ustawodawca przewidział pewną możliwość, która ma służyć ochronie strony przed negatywnymi skutkami takiego uchybienia, a mianowicie przywrócenie terminu, określone w przepisach art. 162-164 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa. [...]
9/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość