Znajdź artykuł

Przystąpienie Rumunii do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej

 Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż Rumunia zgłosiła swój akces do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej i na mocy decyzji podjętej przez Komisję Mieszaną Wspólny Tranzyt i SAD kraj ten został formalnie zaproszony do przystąpienia do ww. Konwencji. Start uczestnictwa Rumunii w Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej planowany jest na dzień 1 stycznia 2006 r., przyjmując, iż Rumunia złoży dokumenty przystąpienia w Sekretariacie Generalnym Rady Wspólnot Europejskich najpóźniej do dnia 30 listopada 2005 r.. [...]
12/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość