Przykłady barier w handlu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przykłady barier w handlu

3 strony – 9248 znaki Wspólnota Europejska jest związana wielostronną umową o środkach ochronnych ze Światową Organizacją Handlu (WTO). Jeżeli jednak członkowie WTO nie stosują się do zasad handlu międzynarodowego i stwarzają przeszkody w dostępie do swoich rynków, to eksporterzy wspólnotowi mają prawo bronić się, stosując instrument prawny w postaci rozporządzenia [2]w sprawie przeszkód w handlu. [...]
8/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość