Znajdź artykuł

Przyjęcie nowej metody obliczania wartości normalnej w postępowaniach antydumpingowych

Adoption of a new method for calculating normal value in anti-dumping proceedings

Czy należy automatycznie przyznać Chinom status gospodarki rynkowej w postępowaniach antydumpingowych wywołał w UE gorące dyskusje. Wiele instytucji europejskich podjęło działania w celu znalezienia rozwiązania, które by wzmocniło skuteczność instrumentów ochrony handlu UE. Spór został zakończony przyjęciem nowej metody obliczania wartości normalnej,gdy ceny i koszty na rynku państwa wywozu są zniekształcone.[...]
8/2018 str. 283

Kup aby przeczytać całość