Przygotowania do zasilania bilansu płatniczego danymi z dokumentu sad – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przygotowania do zasilania bilansu płatniczego danymi z dokumentu sad

W styczniowym numerze "Monitora Prawa Celnego" omawiałem zakres wykorzystania danych z dokumentów SAD na potrzeby statystyki handlu zagranicznego prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny. W niniejszym artykule omawiam przygotowania do wykorzystania danych z dokumentów SAD na potrzeby bilansu płatniczego. Ten cykl artykułów adresowanych do zgłaszających, funkcjonariuszy celnych oraz pracowników urzędów statystycznych rejestrujących dane ma na celu uczulenie Państwa na fakt, że dokument SAD pełni nie tylko rolę zgłoszenia celnego, lecz również stanowi podstawowe źródło danych o obrotach polskiego handlu zagranicznego dla innych niż funkcjonariusze celni użytkowników. Z tego względu kompletność i rzetelność wszystkich wymaganych danych zawartych w dokumentach SAD ma tak istotne znaczenie. 10 stron - 33292 znaki[...]
4/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość