Przygotowania do prezydencji z perspektywy Brukseli – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przygotowania do prezydencji z perspektywy Brukseli

1 lipca 2011 roku Polska stanie na czele Rady Unii Europejskiej (UE) i przez sześć miesięcy będzie przewodniczyć jej pracom jako pierwsze państwo tria: Rzecz¬pospolita Polska - Królestwo Danii - Republika Cypryjska. W celu koordynacji powyższych zadań związanych z przygotowaniem prezydencji, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 843), został powołany Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Zadania prezydencji skupiają się wo¬kół dwóch najważniejszych kwestii. Po pierwsze, głównym zadaniem jest przewodniczenie pracom Rady UE i jej organów pomocniczych (komitety i grupy robocze). Realizacja tego zadania wiąże się ze zorganizowaniem w wymiarze merytorycznym i logistycznym wielu spotkań zróżnicowanych co do charakteru, miejsca i szczebla.[...]
9/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość