Znajdź artykuł

Przychód ze zbycia nieruchomości wobec utraty statusu spadkobiercy

Income from The Sale of Real Estate towards The Loss of the Heir’s Status

W niniejszym artykule podjęta zostaje próba opisania problemu skutków podatkowych (w podatku dochodowym od osób fizycznych) specyficznej sytuacji. Mianowicie, zostanie w nim udzielona odpowiedź na pytanie jak zakwalifikować taki stan faktyczny, w którym osoba domniemająca, iż jest spadkobiercą, zbyła odziedziczoną nieruchomość i zapłaciła od tego przychodu podatek dochodowy, a następnie, po jakimś czasie, utraciła status spadkobiercy (to zaś bądź wskutek uchylenia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia bądź uchylenia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku). Czy podatek uiszczony od tego przychodu stanowi nadpłatę? Czy zobowiązanym podatkowo staje się wskutek takich okoliczności rzeczywisty spadkobierca?[...]
3/2019 str. 113

Kup aby przeczytać całość