Przestępstwa i wykroczenia podatkowe w prawie niemieckim cz. II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przestępstwa i wykroczenia podatkowe w prawie niemieckim cz. II

Wcześniejsze wywody na temat przestępstw i wykroczeń skarbowych w prawie niemieckim jedynie ogólnie scharakteryzowały tytułową problematykę. Obecnie należy kontynuować szczegółową prezentację znamion poszczególnych stanów faktycznych. Zgodnie z ustawą przestępstwami podatkowymi (celnymi) są: czyny, które zgodnie z poszczególnymi ustawami podatkowymi są zagrożone karą, naruszenie zakazu wwozu, przewozu i wywozu towarów bez zgłaszania do odprawy celnej (Bannbruch), fałszowanie znaków wartościowych (Die Werzeichenfälschung) i jego przygotowanie, o ile czyn odnosi się do znaków podatkowych (Steuerzeichen), korzyści uzyskane przez osobę, która popełniła jeden z tych trzech wyżej wymienionych czynów. W odniesieniu do przestępstw podatkowych obowiązują ogólne ustawy dotyczące prawa karnego, o ile przepisy karne ustaw podatkowych nie stanowią inaczej. Katalog ten stanowi definicję przestępstw podatkowych (celnych). [...]
5/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość