Znajdź artykuł

Przerzucalność cła

5 stron – 24100 znaki W dzisiejszych czasach, w dobie permanentnego zmniejszania wysokości ceł, teoria przerzucalność cła wydaje się zagadnieniem niedocenianym. Wartości poznawcze tego problemu pozwalają nam na rozpoznanie wpływów instytucji ceł na system podziału dochodu powstałego z handlu międzynarodowego poprzez wskazanie na skutki obciążeń publicznych na wymianę międzynarodową. [...]
5/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość