Znajdź artykuł

Przepisy związkowe (Wykaz wybranych przepisów prawnych dotyczących kontroli obrotu towarowego z zagranicą według stanu prawnego na 31 października 2001 r.)

1.Postępowanie w sprawach celnych 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475 i Nr 110, poz. 1189). Art. 1, 12, 53 – 56, 58, 79 – 80, 120 – 271. Powyższe przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się do postępowania w sprawach celnych oraz do obliczania odsetek za zwłokę w uiszczeniu kwoty wynikającej z długu celnego na mocy art. 242 § 2 i art.262 Kodeksu celnego. [...]
11/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość