Przejawy korupcji w działalności administracji celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przejawy korupcji w działalności administracji celnej

... W literaturze naukowej wśród metacelów rozwoju gospodarczego państwa wymienia się m.in. funkcjonowanie organów władzy zgodnie z normami moralnymi, regułami obyczajowymi i normami prawnymi. Z kolei przykładem postaw nieetycznych jest m.in.: umacnianie funkcji władczych organu administracyjnego ze szkodą dla społeczeństwa i gospodarki, działania niejawne, sprzeczne z prawem lub normami moralnymi polegające na wymuszaniu korzyści materialnych, świadome zatrudniane kadr dyspozycyjnych a nie o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i etycznych, tendencyjne zniekształcanie lub ukrywanie informacji o błędach czy trudnościach funkcjonowania instytucji w celu tworzenia pozorów efektywności ekonomicznej lub racjonalności społecznej, tolerowanie znanych negatywnych przejawów w gospodarce, np. szarej strefy. ... [...]
12/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość