Znajdź artykuł

Przegrany spór Unii w WTO w sprawie subsydiów dla cukru

 Werdykt WTO                28 kwietnia 2005 r. Organ Odwoławczy WTO wydał orzeczenie, podtrzymujące stanowisko panelu z 2004 r., zgodnie z którym Unia Europejska nielegalnie subsydiuje swoich producentów cukru, zaś unijni eksporterzy cukru otrzymują więcej subsydiów niż zezwalają na to reguły  handlu światowego. W ten sposób WTO przychyliła się do wniosków Brazylii i pozostałych krajów, że część unijnych dopłat jest niezgodna z zasadami WTO i że   Unia przekracza obowiązujące ją limity w eksporcie cukru, co winduje ceny na ...[...]
7/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość