Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach Celnych i związkowych Poz. 292 – 307

np.poz. 293. W dniu 16 sierpnia 2002 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. Nr 122, poz. 1053). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 7 ust.2 i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2002 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) ustalone zostały wzory formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie opakowań. Ustalone zostały także wzory formularzy, które składają importerzy oraz eksporterzy opakowań lub towarów w opakowaniach. Małe i średnie przedsiębiorstwa składają sprawozdania tylko w sprawie opakowań z papieru, tektury, tworzyw sztucznych i szkła.[...]
10/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość