Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 258 – 283

np. poz. 259. W dniu 7 listopada 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru (Dz. U. nr 122, poz. 1322). Zmiana dotyczy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. nr 76, poz. 810). Ustawa doprecyzowuje niektóre przepisy dotyczące powiązań między producentami cukru i plantatorami buraka cukrowego oraz, co najważniejsze, uchyla w całości rozdział V dotyczący obrotu z zagranicą cukrem i towarami pochodnymi. Straciły więc moc obowiązującą kontrowersyjne przepisy dotyczące uzyskiwania zezwoleń na przywóz i wywóz za granicę takich towarów oraz zasady ustalania cła na te produkty. [...]
12/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość