Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 25 – 88 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 25 – 88

np.poz. 27. W dniu 31 grudnia 2002 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1871). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 21e ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami) znowelizowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 54, poz. 473). Zmiana dotyczy jedynie przedłużenia do 30 września 2003 r. możliwości stosowania przez organy celne dotychczasowego stempla potwierdzającego wywóz towarów za granicę.[...]
2/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość