Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 211 – 232 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 211 – 232

np poz. 215. W Monitorze Polskim nr 22 z dnia 24 lipca 2001 r. pod poz. 390 opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2001 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2001 r. wynosiło 2.163,98 zł. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do Kodeksu celnego, kwota powyższa jest podstawą wymiaru następujących opłat: - opłaty egzaminacyjnej agenta celnego (30 % podstawy), - minimalnej miesięcznej opłaty za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towarów i dewiz (3 % podstawy). 5 stron - 17603 znaki [...]
9/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość