Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 164 – 187

np.poz. 165. W Monitorze Polskim Nr 21 z dnia 30 kwietnia 2003 r. pod poz. 322 opublikowana została Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzona w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r., a pod poz.323 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzonej w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r. Umowa dotyczy zasad wykonywania międzynarodowego transportu ładunków w systemie transportu kombinowanego (Ro-La i Ro-Ro) między Polską a Słowacją. Zgodnie z art. 7 Umowy, dowożenie i odwożenie w tym systemie w Polsce w promieniu 70 km od granicy państwa do terminalu lub z terminalu jest zwolnione z opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym. W Słowacji zwolnienie takie dotyczy podatku drogowego. Zgodnie z Oświadczeniem Rządowym, Umowa weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. [...]
6/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość