Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 113 – 134 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 113 – 134

np. poz. 115. W dniu 27 lutego 2002 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe (Dz. U. Nr 16, poz. 152). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 i z 1999 r. Nr 45, poz. 435) po raz kolejny dokonano nowelizacji listy towarów rolnych, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe. Zmiana dotyczy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 maja 1998 r. (Dz. U. Nr 59, poz. 378, z 1999 r. Nr 3, poz. 27 i Nr 16, poz. 151, z 2000 r. Nr 9, poz. 124 oraz z 2001 r. Nr 20, poz. 241). Obecne zmiany polegają na ustaleniu całkiem nowego wykazu towarów rolnych, na które można nałożyć opłaty celne dodatkowe. Wykaz został poszerzony i dostosowany do aktualnej nomenklatury PCN. 5 stron - 18997 znaków [...]
4/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość