Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych poz. 129 – 134

np. poz. 132. W dniu 1 lipca 2000 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz pomidorów przetworzonych pochodzących z Republiki Węgierskiej(Dz. U. nr 51, poz. 605). Na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 14 § 3 Kodeksu celnego, ustanowiono na okres do końca bieżące¬go roku kontyngent taryfowy w wysokości 4000 ton (po 2000 ton na każdy kwartał) na przywóz z Węgier pomidorów przetwo¬rzonych (kod PCN 2002), ustanawiając jednocześnie dla tego towaru obniżoną do 11% stawkę celną. Skorzystanie z kontyn¬gentu wymaga uzyskania pozwolenia przywozu oraz udokumen¬towania pochodzenia towaru. Pozwolenia wydaje Ministerstwo Gospodarki na podstawie kompletnych wniosków składanych na każdy kwartał oddzielnie, proporcjonalnie do liczby osób skła¬dających te wnioski. [...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość