Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 61 do poz. 72 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 61 do poz. 72

np. 61. W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów nr 3 z dnia 8 lutego 1999 r. pod poz. 16 opublikowano komunikat nr 2 /GUC/99 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 7 stycznia 1999 r. zmieniający komunikat w sprawie postępowania organów celnych przy przewozach towarów w ramach Wspólnej Procedury Tranzytowej, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej i Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD).[...]
4/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość