Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 60 do poz. 77

np. poz. 62. W dniu 22 marca 2000 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych (Dziennik Ustaw nr 15, poz. 185). Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 1999 r. (Dziennik Ustaw nr 87, poz. 973). Z wykazu podmiotów uprawnionych do udzielania gwarancji wykreślono Bank Energetyki SA, Hypo-Bank Polska SA oraz Hypo Vereinsbank Polska SA. Dopisano do tej listy natomiast Rzeszowski Bank Regionalny SA. Ponadto dwa banki zmieniły nazwę. Dotyczy to Banku Własności Pracowniczej – Unibank S.A. (dawniej Bank Własności Pracowniczej S.A.) oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. (dawniej Raiffeisen-Centrobank S.A.). 4 strony - 15436 znaków [...]
4/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość