Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 126 do poz. 145 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 126 do poz. 145

np. poz. 126. W Monitorze Polskim nr 11, poz.196 z dnia 23 kwietnia 1998 r. opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1998 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w pierwszym kwartale 1998 r. 1242,53 zł. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do Kodeksu celnego, kwota powyższa jest podstawą wymiaru następujących opłat: - opłaty egzaminacyjnej na agenta celnego (30 % podstawy), - opłaty za egzamin uzupełniający agenta celnego (20 % podstawy), - minimalnej miesięcznej opłaty za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towarów i dewiz niekrajowych (3 % podstawy). [...]
6/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość