Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz. 52 – 65

 np. poz.56. W dniu 8 marca 2005 r. (dzień ogłoszenia) z ważnością od 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. z 2005 r. Nr 38, poz. 339).                Na podstawie delegacji wynikającej z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 z późniejszymi zmianami) ustalono m. in., że funkcjonariusze celni, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstw i wykroczeń, mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z art. 6 tej ustawy.[...]
4/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość