Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz. 47 – 55

np. poz. 48. W dniu 17 lutego 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127). Ustawa powyższa ustala wymagania, jakie powinny spełniać produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzane na rynek, także na rynek unijny. Zmianom dostosowawczym uległa ponadto ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2003 r. Nr 165, poz. 1590 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625) oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287 z późniejszymi zmianami). Przestała obowiązywać: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188). 2 strony - 6969 znaków [...]
3/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość