Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz. 44 – 51 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz. 44 – 51

np. poz.47. W dniu 10 lutego 2005 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich (Dz. U. z 2005 r. Nr 24, poz. 198).                 Na podstawie delegacji wynikającej z art. 8g ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 963 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115) określone zostały zasady wydawania przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego pozwoleń na przywóz z krajów trzecich konopi (nasion konopi i konopi surowych objętych kodem CN 5302 10 00).    [...]
3/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość