Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych Poz. 328 – 338

np.poz. 329. W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów Nr 15 z dnia 30 października 2004 r. pod poz. 145 opublikowano Komunikat Nr 20/DC/04 Ministra Finansów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji we wspólnotowej / wspólnej procedurze tranzytowej.                W celu realizacji postanowień Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej oraz przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego ustalono, że gwarancje pojedyncze w formie oświadczenia gwaranta oraz gwarancje generalne, składane przez głównych zobowiązanych mogą być udzielane przez gwarantów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1987). Gwarancji pojedynczych w formie karnetów mogą udzielać tylko dwa wymienione w Komunikacie banki oraz jedno Towarzystwo Ubezpieczeniowe. [...]
12/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość