Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych Poz. 314 – 327

np.poz.  317. W dniu 15 października 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 214, poz. 2176).                Na podstawie delegacji wynikającej z art. 37o ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192 z późniejszymi zmianami) ustalony został nowy wzór informacji miesięcznej w sprawie opłaty paliwowej. Zmiana ta była konieczna ze względu na poszerzenie kręgu zobowiązanych do jej składania o osoby dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.Przestało obowiązywać: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2251). [...]
11/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość